ny_banner

Светлосна боја за обележување на патишта